ข้อตกลงและเงื่อนไข

Terms & Conditions

  1. ราคาที่แสดงหน้า website ของบริษัทเป็นราคาเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง หากต้องการทราบราคาสินค้าที่ต้องชำระ กรุณาตรวจสอบจากใบเสนอราคาที่พนักงานส่งให้อีกครั้ง
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า / บริการ รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า